Het laatste nieuws over de plus-valuebelasting

Gepubliceerd in Côte & Provence nr. 1-2015

Plus Value-belasting: (A-)sociale heffingen binnenkort verleden tijd!

Bij een groot aantal (ex-)bezitters van een tweede woning in Frankrijk kan sinds 26 februari jl. de vlag uit. Op die dag immers deed het Europese Hof van Justitie te Luxemburg haar lang verwachte uitspraak in de De Ruyterzaak.

In deze kwestie waren door de Franse Conseil d’Etat zogenaamde prejudiciële vragen gesteld aan het Europese Hof.

De belangrijkste vraag was of Frankrijk aan een Nederlandse werknemer sociale lasten in rekening mag brengen terwijl deze zelf nooit van het Franse sociale stelsel zal kunnen profiteren én bovendien in eigen land óók sociale lasten moet afdragen.

Op 21 oktober jl. zagen wij al dat Advocaat-Generaal Sharpston het Hof in haar conclusie adviseerde negatief te besluiten over de toelaatbaarheid van de Franse belastingwetgeving, waarop deze heffingen zijn gebaseerd.

In haar arrest van 26 februari jl. heeft het Hof dit advies overgenomen. Naar haar oordeel verdraagt deze wetgeving zich niet met het recht van de Europese Gemeenschap.

Gevolgen voor verkopers van een tweede woning in Frankrijk

Deze uitspraak heeft onder meer grote gevolgen voor de Plus Value-belasting, die Frankrijk heft bij een buitenlandse verkoper van diens tweede woning in dat land. Want ook daarin zit een component aan sociale lasten (prélèvements sociaux) van 15,5%.

Vanaf augustus 2012 is deze component naast de reeds bestaande belastingcomponent van 19% in de Franse Plus Value-heffing opgenomen, waardoor deze in totaal maar liefst 34,5% is gaan belopen. En is uw Plus Value meer dan 50.000,- euro, dan komt daar nog eens een taxe additionnelle bij, die van 2% tot 6% kan oplopen.

250 miljoen euro per jaar…

De regering Hollande hoopte bij de invoering van de heffing van de hiervoor omschreven sociale lasten de staatsinkomsten met 250 miljoen euro per jaar te kunnen laten stijgen en dit dus voornamelijk ten koste van buitenlanders. Kennelijk dacht men daarbij de Franse kiezer ten opzichte van diens mede-Europeanen te bevoordelen. Europees gezien is in dat opzicht alleen al sprake van bijzonder a-sociale heffingen.

Het arrest van het Hof betekent een dikke streep door deze Franse rekening.

Hoe nu verder?

Zoals gezegd zal de Franse Conseil d’Etat nu aan de hand van het arrest van het Hof een beslissing gaan nemen in de De Ruyter-zaak. Maar intussen zal ook de Europese Commissie de twee infractionprocedures, die zij wegens deze omstreden wetgeving reeds tegen Frankrijk had opgestart en die in afwachting van de uitspraak van het Hof waren opgeschort, ongetwijfeld weer oppakken.

Maak bezwaar!

Intussen hebben talloze buitenlanders, waaronder ook een groot aantal Nederlanders, sinds augustus 2012  de gewraakte sociale heffingen moeten betalen. Het gaat daarbij vaak om duizenden euro’s per aanslag!

De Franse regering zal nooit automatisch tot terugbetaling van deze naar nu blijkt onterecht geheven bedragen overgaan. Daarvoor zult u een “réclamation” (bezwaarschrift) moeten indienen. Dit moet gebeuren vóór 31 december van het tweede jaar, volgend op het jaar van de betaling. U ziet dus al dat degenen die in 2012 hebben betaald en daartegen geen bezwaar hebben gemaakt inmiddels te laat zijn; hun aanslag is inmiddels helaas onherroepelijk geworden…

Ook bereikten ons inmiddels berichten van ex-huizenbezitters die tijdig bezwaar hebben gemaakt, daarop van de Franse belastingdienst een afwijzing (“rejet”) hebben gekregen en vervolgens verzuimd hebben om binnen 4 maanden na die afwijzing beroep in te stellen tegen deze afwijzing bij het Tribunal Administratif (de rechtbank). Ook deze mensen zien zich daardoor helaas geconfronteerd met een inmiddels onherroepelijk geworden aanslag.

Voor velen is het echter gelukkig nog niet te laat. Maak derhalve alsnog tijdig bezwaar en stel daarmee uw recht op terugbetaling van de onterecht geheven sociale lasten veilig. Schakel daarbij indien nodig hulp in. De kans dat u de door u betaalde sociale lasten met succes kunt terugvorderen is immers na 26 februari jl. een flink stuk groter geworden!

Download als PDF:
              
Klik hier voor de folder