Teruggave plus value: de eindstrijd
Gepubliceerd in Maison en France voorjaar 2016

Op 20 oktober 2015 bevestigde de Franse minister van Financiën, de heer Michel Sapin, in een perscommuniqué dat de sociale lasten die door niet-Frans ingezetenen waren voldaan, moeten worden terugbetaald, mits er een bezwaarschrift was of nog tijdig zal worden ingediend. De Franse fiscus probeert deze toewijzing nu tegen tw erken, maar wie het slim aanpakt kan deze eindstrijd van hem winnen. 

Het zat er al geruime tijd aan te komen dat de beslissing over de heffing van sociale lasten binnen de plus-valuebelasting door het Franse ministerie van financiën zou worden genomen. Het Europese Hof had immers een half jaar eerder al aangegeven dat Frankrijk zich aangaande deze kwestie aan de Europese regelgeving moest houden. Die regelgeving houdt in dat sociale lasten slechts geheven kunnen worden in het land waar de belastingplichtige zijn hoofdverblijf houdt.

Chaos met bezwaarschriften

Aansluitend op deze bekendmaking besloot minister Sapin - overigens geheel tegen de wettelijke regeling in - dat de bezwaarschriften niet behandeld zouden worden in Noisy-le Grand, waar het “Centre des Finances Publiques des Non-Résidents” is gevestigd, maar bij de regionale belastingdienst waar de verkochte woning gelegen is. Hij nam deze maatregel om de belastingdienst in Noisy-le-Grand te ontlasten, die inmiddels volledig was overspoeld met de vele bezwaarschriften. Een vervelende bijkomstigheid van deze maatregel is echter wel dat de indieners nu niet weten wanneer Noisy-le-Grand hun bezwaarschriften naar de lokale belastingdienst stuurt. 

Een andere nadeel is dat de SARF, en ook andere fiscaalvertegenwoordigers, vaak ongevraagd en zonder medeweten van de verkopers een bezwaarschrift hebben ingediend. Zij hebben dit gedaan bij de lokale belastingdienst. Als nu na verloop van tijd de bezwaarschriften m.b.t. hetzelfde dossier vanuit Noisy-le-Grand naar de lokale belastingdienst worden gestuurd, is de chaos natuurlijk compleet. 

Ook ons advocatenkantoor heeft voor vele Nederlandse verkopers een bezwaarschrift ingediend. Daarom heeft een bij ons werkzame Franse advocate de SARF gesommeerd om de door haar indiende stukken terug te halen, alvorens er door de lokale belastingdienst een besluit (van afwijzing) wordt genomen. SARF heeft ons inmiddels toegezegd om hun bezwaarschriften in onze dossiers, terug te halen.

De eindstrijd met de Franse fiscus

Nu dat probleem door ons kantoor is opgelost, rest ons nog de eindstrijd met de Franse fiscus, want die blijft zich heftig verzetten tegen toewijzing van de ingediende bezwaarschriften. Uit het bovengemelde perscommuniqué blijkt namelijk dat de Franse staat, alvorens het bezwaarschrift toe te wijzen, van de verkoper wil weten of hij in het jaar van de verkoop in een ander land dat Frankrijk verzekerd was voor zijn ziektekosten. Om dat te kunnen aantonen heeft men in Frankrijk bedacht om een zogenaamd E104 formulier te vragen van de verkoper. Dit E104 formulier wordt normaal gesproken gebruikt  als u uw verzekeringsbewijs bent kwijtgeraakt. U kunt het formulier bij uw verzekeringsmaatschappij aanvragen en krijgt daarna een bewijs dat u drie maanden na ontvangst bij die verzekeringsmaatschappij verzekerd bent geweest. Het document geeft dus niet aan dat u ook in de periode voorafgaand aan het toezenden van het formulier bij die maatschappij verzekerd was voor de ziektekosten. Frankrijk vraagt dus een bewijsstuk dat feitelijk niet bestaat.

Handmatige aanvulling

Gelukkig hebben wij vele ziektekostenverzekeraars bereid gevonden om handmatig het E104 formulier aan te vullen, zodat uit het verstrekte formulier dan wél blijkt dat de verkoper in het jaar van verkoop verzekerd was in een ander land dan Frankrijk. Op die manier is het ons gelukt om vooralsnog in een paar dossiers van de Franse fiscus de toezegging te krijgen dat de ten onrechte geheven sociale lasten van de plus value belasting worden terugbetaald.

Mocht ook u problemen ondervinden met het terughalen van de door u ten onrechte betaalde sociale lasten, weet dan dat het mogelijk is om de Franse fiscus te laten buigen. Wij staan u daarbij graag met raad en daad terzijde.


Download als PDF:


Mr. Sietze Jan Dijkstra
Auteur: Mr. Sietze Jan Dijkstra
Gestart op ons kantoor als notarieel jurist, later ook beëdigd tot advocaat. Heeft in Parijs gewerkt voor de RATP. Verzorgt aan- en verkoopbegeleiding, oprichting en ontbinding van rechtspersonen, procedures met betrekking tot Frans onroerendgoedrecht.

Steinz & Dijkstra Advocaten
+31 (0)70 24 00 875


              
Klik hier voor de folder