Een heel belangrijk onderdeel om bij stil te staan bij de aankoop van onroerend goed!
Wat gebeurt er met uw Franse bezit na uw overlijden? De rechten van de langstlevende zijn in Frankrijk nog niet zo goed geregeld als in Nederland, zie ook het artikel op de Welkom-pagina. Met name als u samenwoont of kinderen uit een eerdere relatie hebt, is het belangrijk hier aandacht aan te besteden. Onze juristen staan tot uw beschikking voor overleg.
Homopaar beschermd in Frankrijk
De afwikkeling van een nalatenschap
Franse bloot eigendom
Samenleven naar Frans recht
Hoe zit het met de successierechten
De nieuwe Europese erfrechtverordening
Klik hier voor de folder