De diensten van Steinz & Dijkstra Advocaten
Wat kan ons kantoor u bieden?

Zoals u van een advocatenkantoor mag verwachten kunnen wij u uiteraard adviseren met betrekking tot de juridische aspecten van de aan- of verkoop van een huis in Frankrijk. Veel mensen ervaren dit als nuttig, vooral omdat er nogal wat verschillen zijn met Nederland. Hoe voorkomt u bijvoorbeeld dat het huis tijdens de onderhandelingen aan een ander wordt verkocht? Dat is helaas een reële mogelijkheid, omdat in Frankrijk meestal meerdere personen met de verkoop van een huis bezig zijn.

Ook bij emigratie, projectontwikkeling en fiscaliteit (Box 3, Franse vermogensbelasting, BTW) kunnen wij u van dienst zijn.

Hieronder vindt u een opsomming van de belangrijkste onderwerpen die wij in onze praktijk behandelen.

Niet onbelangrijk voor u is om te weten wat onze kosten zijn. Wij streven naar het maken van een vaste prijsafspraak met u, of werken op basis van ons uurtarief.

Aarzelt u niet om contact met ons kantoor op te nemen voor meer informatie.
Compromis en acte
Toelichting op het "compromis de vente" en de "acte authentique". Vaak is het compromis vooral gericht op de verkoper en zijn aanpassingen van de voorwaarden in uw belang noodzakelijk. Zijn alle bijlagen en rapporten (bijv inzake asbest en/of termieten) bijgevoegd, hoe zit het met de wettelijke bedenktijd, voorkeursrecht, erfdienstbaarheden? Wilt u vooraf een bouwtechnisch onderzoek laten uitvoeren dan kunnen wij dat voor u regelen.
Nieuwbouw
Bij nieuwbouw tekent u een "contrat de réservation", daar kunnen wij toelichting op geven. De volgende stap is de "acte de vente en état futur d'achèvement (VEFA). Krijgt u wel alle verplichte garanties?
Bouwvergunning
Bij nieuwbouw in eigen beheer of bij verbouw heeft u vergunningen nodig. Voor uitleg daarover en over het Franse bouwrecht kunt u bij ons terecht. Welke garanties gelden bijvoorbeeld in uw geval?
Wie wordt eigenaar - SCI?
Behandeling van de vraag wie er eigenaar moet worden. Man, vrouw, kinderen - eventueel in bloot eigendom met vruchtgebruik voor de ouders. Is het aan te bevelen in uw geval de koop op naam van een Société Civile Immobilière (SCI) te laten plaatsvinden? Dat is een Franse beheervennootschap die bij ons kan worden opgericht.
Verkoop
Ook de verkoop van uw Franse huis kunnen wij begeleiden. U krijgt dan o.a. te maken met de aangifte "plus-value" (vermogenswinstbelasting, zie ook artikel onder "Aan- en Verkoop") en de aanwijzing van een wettelijk verplichte fiscaal vertegenwoordiger in Frankrijk. Wij hebben daarvoor een zeer voordelige oplossing.

Franse notaris
Ons kantoor verzorgt correspondentie met en controle van de Franse notaris, o.a. inzake de overdrachtsbelasting en de mogelijke besparing daarbij. Zo nodig geven wij hem of haar uitleg en bevestiging van uw Nederlandse huwelijksgoederenregime. We controleren samen met de notaris of alle vergunningen er wel zijn.
Erfrecht en nalatenschap
Uw Franse huis valt onder het Franse erfrecht, wij kunnen u daar uitleg over geven. Vaak is een apart testament hiervoor nodig, als dat zo is kunnen wij u daar de tekst voor leveren.
Afhankelijk van uw situatie kan een "clause d'attribution" of een "clause tontine" raadzaam zijn (zie artikelen onder "Erfrecht/Successie"). Hoe te handelen als u kinderen uit een eerdere relatie heeft?
Ook de afwikkeling van het Franse gedeelte van een nalatenschap kunnen wij voor u behandelen.
Volmacht
Als u niet naar Frankrijk kunt voor het tekenen van de acte authentique of de acte de vente en état futur d'achèvement, kunt u in Nederland bij volmacht tekenen. Vaak kan dat een onderhandse volmacht zijn, maar in een aantal gevallen moet dat een notariële volmacht zijn. Wij kunnen u hierover adviseren en de volmacht voor u regelen.
Rechtspersonen
Niet alleen voor een SCI kunt u bij ons terecht, ook bij een SARL, EURL of andere Franse rechtspersoon kunnen wij u begeleiden bij de oprichting en andere zakelijke activiteiten.
Een statutenwijziging, aandelenoverdracht of opheffing van de rechtspersoon kan door ons kantoor geregeld worden.
Klik hier voor de folder